Jelölt 2021

Mondolo Egyesület

A Mondolo Egyesület ékes példája annak, hogyan lehet kicsiként is nagyot alkotni. Megalakulásunktól kezdve célunk a társadalmi felelősségvállalásra való ösztönzés, valamint a környezeti nevelés előmozdítása. Munkásságunk ezen irányelvek mentén teljesedett ki többek között olyan projektekben, mint a Mondolo Club Mini tehetséggondozó program, vagy a Városmetamorfózis környezetvédelmi street art akció. Kezdetben csak útibeszámolókat publikáltunk, majd világjáró barátaink közreműködésével elindítottuk a Mondolo Clubot, egy ingyenesen látogatható előadássorozatot, amely hamar a szegedi kulturális élet meghatározó eseményévé vált. Ezt követően kezdtünk bele egy átfogó városképfejlesztési projekt előkészítésébe, amely a Szegedi Távfűtő Kft. tulajdonában álló fűtőművek természetvédelmi újragondolását tűzte ki célul. Az önkormányzati cég mellett számos nemzetközi és hazai partnerrel együttműködve sikerült immáron öt környezetszennyező betonmonstrumot a környezeti nevelés, valamint a street art művészet országosan egyedülálló helyszíneivé alakítanunk. A Városmetamorfózis az urbánus környezetben velünk együtt élő állatokon keresztül hívja fel a figyelmet az „élni és élni hagyni” elv fontosságára, mindezt kiegészítve online és offline oktatási felülettel, továbbá helyi iskolák, óvodák bevonásával, valamint az épületek témájához köthető civil kezdeményezések szervezésével. Mert hisszük, hogy a környezeti nevelés leghatékonyabb útja, ha az a gyakorlatban valósul meg. Ezért is indítottuk el tehetséggondozó foglalkozásunkat, a Mondolo Club Minit, melyben pedagógusok, kutatók és környezetvédelmi szakemberek segítségével vezettük be a legfiatalabb korosztályt a minket körülvevő természet csodáiba. A program sikerére való tekintettel jelenleg is zajlik a foglalkozás. MegMondolo néven környezetvédelemmel és fenntarthatósággal foglalkozó podcastot is indítottunk, hogy ezáltal még több emberhez eljusson az egyesület által képviselt értékrend. Őszintén reméljük, hogy példánk másokat is ráébreszt, hogy kellő elszántsággal és a megfelelő társakkal egy kis egyesület is képes nagy dolgokat elérni.”

www.mondolo.hu

www.urbanology.hu

www.facebook.com/wearemondolo

www.instagram.com/wearemondolo/63513afdc77c2a03e9bda1c6_Mondolo-varosmetamorfozis.jpg
63513afdc77c2a5811bda19a_Nagy_Viktor_IB_3621_1.jpg
Nagyköveti méltatás

Nagy Viktor

"A Mondolo Egyesület 2021-ben nőtte ki magát egy baráti körből, akik aktívan tesznek környezetükért és erre buzdítanak mindenkit. Az Egyesület jóvoltából jöhetett létre Szegeden a Városmetamorfózis, ami olyan égető problémákra hívja fel a figyelmet, mint a fecskék egyedszámának a csökkenése, emellett aktívan is tesznek az élőhelyeik növeléséért. További hasznos ismeretterejsztő előadásokat is szerveznek, illetve a gyerekek környezeti nevelése, oktatása is a tevékenyégük egyik kiemelt iránya."

A nagykövet további jelöltjei