X. helyezett - 2021

Új református énekeskönyv

“A protestáns, református énekek az egész magyarság kultúráját áthatják, bizonyos időkben kapaszkodót nyújtottak az ellenállásban, a magyarság megtartásában, és évszázadokon keresztül tették lehetővé, hogy a magyarok énekekkel reflektáljanak életükre, éljék meg hitüket. A Magyarországi Református Egyház énekkincsét sok kötet összegyűjtötte már, de most 73 év után új hivatalos énekeskönyvet kapott a közösség. A 667 éneket tartalmazó gyűjtemény épít a régi hagyományra, de új, modernebb szerzeményeket is egybegyűjt. Az énekeskönyv megújítását a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága felügyelte, a kiadványt a Magyarországi Református Egyház Zsinata fogadta el 2019-ben, bevezetéséről pedig 2021. szeptember 24-i ülésén döntött, így a kötet november 28-án az új egyházi év kezdetével vált a magyarországi reformátusok hivatalos énekeskönyvévé. A kézbe vehető kötetet négyféle borítóval nyomtatta ki a Kálvin Kiadó, a címlapon a református egyház szimbóluma, a kálvincsillag látható. Az énekek ugyanakkor elérhetők online formában is (enekeskonyv.reformatus.hu

).”

További információ: https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/megjelent-az-uj-reformatus-enekeskonyv/ 

63513afdc77c2a0608bda1dc_Uj-reformatus-enekeskonyv.jpg
63513afdc77c2a3159bda199_Okovacs_Mathe_IB_3994_1.jpg
Nagyköveti méltatás

Máthé Zsuzsa és Ókovács Szilveszter

"2021 szeptemberében, több mint tízéves munka eredményeként megjelent a Magyarországi Református Egyház új énekeskönyve. Az elmúlt évszázadban a református énekeskönyv az egyház egyik leghitelesebb, büszkeségre méltán okot adó alkotása volt. Az énekeskönyvben a korábbi változat ötvenöt, legritkábban használt énekének kivételével fellelhető az előző énekeskönyv teljes énekanyaga, valamint 210 új énekkel bővült."

A nagykövet további jelöltjei