Velünk történt

ÓFÖLDEÁKI ERŐDTEMPLOM, AZ ALFÖLD EGYIK LEGJOBBAN ŐRZÖTT TITKA

2021. május 1.

Az óföldeáki erődtemplom a magyar Alföld egyik legjobban őrzött titka. A Mátyás uralkodása idején, gótikus stílusban emelt templom egyben vizesárokkal körülvett erődítmény, amit kis hídon lehet megközelíteni és tornyából egészen Szegedig ellátni. 2020-ban tetőtől talpig megújult, így a következő generációk is megismerhetik.

Interjú Simonné Sinkó Erika, Óföldeák polgármesterévelA Highlights of Hungary csapata a felújított Óföldeáki Erődtemplomot is jelölte a 2020-as év legkiválóbb magyar teljesítménye díjra. Mit adott ez számotokra?

2020-ban került sor az óföldeáki erődtemplom komplex felújítására a településen élők, a községbe látogatók, az Egyházmegye, valamint a képviselő-testület nagy örömére és megelégedésére. Az óföldeáki erődtemplom a Dél-Alföld egyetlen gótikus stílusban épült műemléke. Nevezetessége miatt sokan látogatják, gyakran vidékről is felkeresik házasságkötés, egyházi rendezvények alkalmával is. Reményeink szerint a felújított templom még több látogatót, turistát fog vonzani.

Az Árpád-kori alapokig visszavezethető dél-alföldi templom korhű restaurálásán túl milyen szempontok kerültek előtérbe az erődtemplom felújítása során? Milyen titkokat rejt az Alföld féltve őrzött temploma?

A ma is álló templom magja a 15. század második felében épülhetett. Eredetileg gótikus boltozata volt, ám amikor az elpusztult, a 16. század elején síkfödémet készítettek.
A gótikus templom körüli védőfal a 15-16. század fordulója körül épülhetett ki. Az 1570-es években még 30 ház állt a faluban, a 16. század végére viszont elnéptelenedett. Csak 1723-tól népesült be ismét, akkor a templomot újjáépítették. Ebben az időszakban készítették a kazettás famennyezetet (az 1528 táján készült beomlott boltozat pótlására). A Maros és a Tisza nagy árvize (1845. máj. 28.) elsodorta a települést. Az új falu a réginek a helyétől távolabb épült föl. Azóta kezdték a régi települést Pusztaföldeáknak, Óföldeákpusztának nevezni. A régi templomot magtárrá alakították, felszerelését az új földeáki templomba vitték át. A régi településrész nem néptelenedett el teljesen, sőt, a Tisza szabályozása és az árvizek megszűnése után ismét betelepült. A templomot 1874-ben hosszirányban bővítettek, majd Návay László földbirtokos hétéves szibériai száműzetésében tett fogadalma szerint 1923-1924-ben állították helyre. A település 1950-ben Óföldeák néven önállósult. 1989-ben Vályi Katalin végzett falkutatást. 1990-99 között Béres Mária vezetésével nagyobb arányú műemléki régészeti kutatásokra került sor, majd következett a helyreállítás, állagmegóvás. Az üvegablakokat Szilágyi András tervei alapján pótolták.

Milyen hatást gyakorol a templom a térség lakosaira? Mik a terveik a járványhelyzetet követő időszakra?

A térség lakosai kerékpáros túra keretében szívesen tesznek látogatást községünkben az erődtemplom, valamint a településen található - a Návay földbirtokos családhoz köthető – építészeti emlékek felkeresése miatt. A minden éveben július első hétvégéjén megrendezésre kerülő Falunapra, valamint az Egyházközség által szervezett Templombúcsúra számos résztvevőt nemcsak a közös imádság, valamint a kollektív együttlét öröme, hanem a település történelmi emlékei is vonzanak. Reményeink szerint hagyományos rendezvényeinket meg tudjuk tartani a nyár folyamán, a járványhelyzet elmúltával.

Highlights jelöltként van-e olyan kiváló magyar teljesítmény hazánkban vagy a Kárpát-medencében, amelyet figyelmünkbe ajánlanátok, javasolnátok a következő évadba jelöltként? Mitől különleges, azaz miben hat, alkot, gyarapít?

Fodor Imre földeáki lakos helytörténeti magángyűjteménye. A régi paraszti élettel kapcsolatos eszközök, bútorok, malomkő, disznópörkölő gép, régi lovaskocsi, huszárnyereg, juhászfelszerelés, daráló, járom is megtalálható gyűjteményében, melyet 1973-1974 körül kezdett gyarapítani. Fodor Imre a falu életében évtizedeken át részt vet és vesz mind a mai napig. A helyi újságban 15 évig rendszeresen publikált, cikkeiben rendszerint helytörténettel foglalkozott. Otthonában rendszeresen vendégül látja az óvodásokat, iskolásokat gyűjteményének közkinccsé tétele érdekében. Szívesen kalauzolja a látogatókat és mutatja be gyűjteményét, élménydús beszámolókat tartva arról, hogyan is éltek régen a földeákiak.